Mental illness in Sweden (1896–1905) reflected through case records from a local general hospital

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mental illness in Sweden (1896–1905) reflected through case records from a local general hospital”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap