Mercantilist Inequality: Wealth and Poverty in Stockholm 1650–1750

Erik Bengtsson, Mats Olsson, Patrick Svensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat