Meta-analysis of negative pressure wound therapy of closed groin incisions in arterial surgery

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

17 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Meta-analysis of negative pressure wound therapy of closed groin incisions in arterial surgery”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap