Metabolic Effects of Gastric Bypass Surgery: Is It All About Calories?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Metabolic Effects of Gastric Bypass Surgery: Is It All About Calories?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap