Metabolic factors and bladder cancer risk and mortality. Studies to approach causal associations and interactions with smoking and genetic variants.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

152 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Metabolic factors and bladder cancer risk and mortality. Studies to approach causal associations and interactions with smoking and genetic variants.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap