Metabolic syndrome and rare gynecological cancers in the Metabolic syndrome and Cancer project (Me-Can)

G. Nagel, H. Concin, T. Bjorge, K. Rapp, Jonas Manjer, G. Hallmans, G. Diem, C. Haggstrom, A. Engeland, Martin Almquist, H. Jonsson, R. Selmer, T. Stocks, S. Tretli, H. Ulmer, P. Stattin, A. Lukanova

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Metabolic syndrome and rare gynecological cancers in the Metabolic syndrome and Cancer project (Me-Can)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap