Metabolism of free and complexed prostate - specific antigen and their utility for diagnosis and prognosis of prostate cancer

Thomas Björk

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Metabolism of free and complexed prostate - specific antigen and their utility for diagnosis and prognosis of prostate cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap