Metabolite profile deviations in an oral glucose tolerance test-A comparison between lean and obese individuals.

Nina Geidenstam, Peter Spégel, Hindrik Mulder, Karin Filipsson, Martin Ridderstråle, Anders Danielsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

31 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

While impaired glucose tolerance diagnosed by the oral glucose tolerance test (OGTT) is a common trait in obese individuals, less is known about changes in levels of other metabolites. The aim was to reveal the complex alterations in metabolite levels provoked by an OGTT and its perturbation in obese individuals.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2388-2395
TidskriftObesity
Volym22
Utgåva11
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Näringslära

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Metabolite profile deviations in an oral glucose tolerance test-A comparison between lean and obese individuals.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här