Metadata filtering for user-friendly centralized biometric authentication

Christian Gehrmann, Marcus Rodan, Niklas Jönsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Aktiva

Sökresultat