Metastases from Renal Cell Carcinoma. Recurrence Patterns, Detection and Management.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

14 Citeringar (SciVal)
601 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Metastases from Renal Cell Carcinoma. Recurrence Patterns, Detection and Management.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap