Method And Arrangement For Detecting Particles

Mehri Sanati (uppfinnare)

Forskningsoutput: Patent

Sammanfattning

The present invention relates to a method for detecting particles and a particle sensor arrangement. More specifically, the present invention relates to a method and arrangement for detecting particles in a gas flow, e.g. from a diesel combustion engine. The method comprises the steps of; forcing a ... ...
Originalspråkengelska
PatentnummerWO 2009/108091
StatusPublished - 2009

Bibliografisk information

Year of approval: 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Method And Arrangement For Detecting Particles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här