Method and device for measuring a received signal power in a mobile communication system

Bengt Lindoff (uppfinnare), Joakim Axmon (uppfinnare), Jose Flordelis (uppfinnare)

Forskningsoutput: Patent

Sammanfattning

In a method and a mobile communications receiver for performing signal measurements, signal measurement data is received from at least one base station during at least part of a measurement period. Each measurement period comprises a number of non-equidistant snapshot measurement windows during which the receiver receives signal measurement data. At least one average signal strength value of the signal measurement data received during the measurement period is computed.
Originalspråkengelska
PatentnummerUS8687599 B2
IPCH04W24/00
Prioritetsdatum2009/04/03
StatusPublished - 2014 apr. 1
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Telekommunikation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Method and device for measuring a received signal power in a mobile communication system”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här