Method for analysis of methyltetrahydrophthalic acid in urine using gas chromatography and selected ion monitoring

Christian Lindh, Bo A Jönsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Method for analysis of methyltetrahydrophthalic acid in urine using gas chromatography and selected ion monitoring”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar