Method, research, science and methodology: Doing, acting, understanding and committing: Discussion on special volume on postgraduate supervision in SJER

Shirley Booth

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)325-328
TidskriftScandinavian Journal of Educational Research
Volym49
Utgåva3
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap
  • Lärande

Citera det här