Method to assess the drying performance of water vapour-permeable membrane pouches for fruit juice preservation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Method to assess the drying performance of water vapour-permeable membrane pouches for fruit juice preservation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar