Methodologies for characterising and valuing energy security — A short critical review

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Methodologies for characterising and valuing energy security — A short critical review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap