Methods for performance characterization of artificial molecular motors

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

119 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Methods for performance characterization of artificial molecular motors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi