Methods for quantitative analysis of myocardial perfusion SPECT : validated with magnetic resonance imaging, phantom studies and expert readers

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Methods for quantitative analysis of myocardial perfusion SPECT : validated with magnetic resonance imaging, phantom studies and expert readers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap