Methods of measuring the moisture diffusivity at high moisture levels

Mårten Janz

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

1476 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The purpose of this licentiate study is to analyze capillarity transport in building materials, and in order to do that, develop a new measurement method by which the moisture diffusivity at high moisture levels can be measured in an easy way.
Originalspråkengelska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • Avdelningen för Byggnadsmaterial
Handledare
  • Fagerlund, Göran, handledare
Förlag
StatusPublished - 1997

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Materialteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Methods of measuring the moisture diffusivity at high moisture levels”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här