Metoder för riskanalys - Fuktsäkerhet i byggnader

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

I denna skrift ges en introduktion till riskanalys och riskbedömning vid fuktberäkningar. Vid riskbedömningar kan man ta hänsyn till spridningar i materialegenskaper och omgivande klimatfaktorer. I skriften diskuteras hur man ska välja material - och klimatdata i olika situationer och hur olämpliga val kan ge en betydande över- eller underskattning av risken för ogynsamma fuktförhållanden. Data kan hämtas från skriften T19:1996, Materialdata för fukttransportberäkningar och PC-programmet Klimatdata.
Originalspråksvenska
FörlagByggforskningsrådet (BFR)
Antal sidor75
Volym2000:13
ISBN (tryckt)91-540-5856-2
StatusPublished - 2000

Publikationsserier

NamnBFR T-skrift
Volym2000:13
ISSN (tryckt)1104-8433

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Husbyggnad

Citera det här