MHC class I - Peptide binding and complex stability

Elna Follin

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”MHC class I - Peptide binding and complex stability”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi