MHC diversity and expression in a songbird: Temporal and transgenerational variation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

73 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”MHC diversity and expression in a songbird: Temporal and transgenerational variation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi