Mice with ribosomal protein S19 deficiency develop bone marrow failure and symptoms like patients with Diamond-Blackfan anemia.

Pekka Jaako, Johan Flygare, Karin Olsson, Ronan Quere, Mats Ehinger, Adrianna Henson, Steven Ellis, Axel Schambach, Christopher Baum, Johan Richter, Jonas Larsson, David Bryder, Stefan Karlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat