Michal Starke's Move Dissolves into Merge: A Theory of Locality

Forskningsoutput: Working paper/PreprintWorking paper

355 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

not available
Originalspråkengelska
StatusPublished - 2003

Publikationsserier

NamnThe Department of English in Lund: Working Papers in Linguistics
ISSN (tryckt)1650-691X

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Michal Starke's Move Dissolves into Merge: A Theory of Locality”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här