Michel Coutu och Guy Rocher (red.) (2006) La légitimité de l'État et du droit. Autour de Max Weber. Les Presses de l'Université de Laval. Achim Hurrelmann, Steffen Schneider och Jens Steffek (red.) (2008) Legitimacy in an age of global politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Lena Lindgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

162 Nedladdningar (Pure)
Bidragets översatta titel The legitimacy of the state and the law. Regarding Max Weber
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)58-61
Antal sidor4
TidskriftSociologisk Forskning
Volym46
Nummer2
StatusPublished - 2009

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
La légitimité de l'État et du droit. Autour de Max Weber (by Michel Coutu och Guy Rocher (red.))
Legitimacy in an age of global politics (by Achim Hurrelmann, Steffen Schneider och Jens Steffek (red.))


<a href=http://www.jstor.org/discover/10.2307/20853657?uid=28646&uid=3738984&uid=2134&uid=2475538237&uid=2475538227&uid=2&uid=70&uid=28645&uid=3&uid=67&uid=62&uid=60&sid=21102827118587>Läs artikeln här</a>

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik och samhälle

Fria nyckelord

 • legitimacy
 • légitimité
 • legitimitet
 • legitimationsprobleme
 • legitimering
 • legitimität
 • legalität
 • legalitet
 • rättssociologi
 • global
 • Habermas
 • retorik
 • Luhmann
 • maktutövning
 • Max Weber
 • global politics
 • sociology of law

Citera det här