Micro-Spatial Analysis of Maize Yield Gap Variability and Production Factors

Sussy Munialo, Ola Hall, Maria Archila (medarbetare), Niklas Boke-Olén, Cecilia Onyango M., Willis Oluoch-Kosura, Håkan Marstorp, Göran Djurfeldt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat