Microarray profiling of hypothalamic gene expression changes in Huntington’s disease mouse models

Elna Dickson, Amoolya Sai Dwijesha, Natalie Andersson, Sofia Hult Lundh, Maria Björkqvist, Åsa Petersén, Rana Soylu Kucharz

Forskningsoutput: Working paper/PreprintPreprint (i preprint-arkiv)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Microarray profiling of hypothalamic gene expression changes in Huntington’s disease mouse models”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap