Microdialysis to study the Gastrin-ECL cell Axis in the conscious rat

Peter Ericsson

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

  308 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Microdialysis to study the Gastrin-ECL cell Axis in the conscious rat”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Medicine and Dentistry

  Neuroscience

  Immunology and Microbiology