Microdialysis to study the Gastrin-ECL cell Axis in the conscious rat

Peter Ericsson

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

    300 Nedladdningar (Pure)

    Sökresultat