Micromechanical modelling of switching phenomena in polycrystalline piezoceramics: application of a polygonal finite element approach

Jayabal Kaliappan, Andreas Menzel, Arockiarajan A., Srinivasan S.M.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Micromechanical modelling of switching phenomena in polycrystalline piezoceramics: application of a polygonal finite element approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap