MicroRNA-124 Is a Subventricular Zone Neuronal Fate Determinant.

Malin Åkerblom, Rohit Sachdeva, Isabelle Barde, Sonia Verp, Bernhard Gentner, Didier Trono, Johan Jakobsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

450 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”MicroRNA-124 Is a Subventricular Zone Neuronal Fate Determinant.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap