Microscopy, SAXD, and NMR studies of phase behavior of the monoolein-diolein-water system

Johanna Borné, Tommy Nylander, Ali Khan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

81 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Microscopy, SAXD, and NMR studies of phase behavior of the monoolein-diolein-water system”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar