Microstructures of cellulose coagulated in water and alcohols from 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate: contrasting coagulation mechanisms

Artur Hedlund, Tobias Köhnke, Joel Hagman, Ulf Olsson, Hans Theliander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Microstructures of cellulose coagulated in water and alcohols from 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate: contrasting coagulation mechanisms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar