Mid-Holocene Littorina Sea transgressions based on stratigraphic studies in coastal lakes of NW Russia

Per Sandgren, DA Subetto, Björn Berglund, NN Davydova, LA Savelieva

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mid-Holocene Littorina Sea transgressions based on stratigraphic studies in coastal lakes of NW Russia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences