Middle-passive and causative: valency-change in the Tocharian B -e-presents without initial palatalization.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Middle-passive and causative: valency-change in the Tocharian B -e-presents without initial palatalization.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.