Midkine is part of the antibacterial activity released at the surface of differentiated bronchial epithelial cells

Sara Nordin, Cecilia Andersson, Leif Bjermer, Anders Bjartell, Matthias Mörgelin, Arne Egesten

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Midkine is part of the antibacterial activity released at the surface of differentiated bronchial epithelial cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap