Midlife physical activity is associated with lower incidence of vascular dementia but not Alzheimer's disease

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Midlife physical activity is associated with lower incidence of vascular dementia but not Alzheimer's disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap