Migration of Sea Turtles from Caribbean Costa Rica: Implications for Management

Sebastian Troëng

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Fyra högst migratoriska och utrotningshotade havssköldpaddsarter (soppsköldpadda, karettsköldpadda, havslädersköldpadda och oäkta karettsköldpadda) lägger ägg i Tortuguero nationalparken i Costa Rica. Havssköldpaddsforskning har pågått fortlöpande i Tortuguero sedan Dr. Archie Carr påbörjade studier under 1950-talet.

Denna avhandling avser att klargöra Tortugueros havssköldpaddors migrationer efter äggläggningen, deras äggläggningstrender och överlevnadshot.

Soppsköldpaddsäggläggning har i Tortuguero ökat med uppskattningsvis 417% mellan 1971 och 2003, delvis som resultat av naturvårdsansträngningar. Märkningar och satellitsändare visar att soppsköldpaddor, efter äggläggningen, migrerar till bentiska födoområden, förmodligen sköldpaddsgräsängar, över hela Karibien, men en del honor kan opportunistiskt utnyttja föda i oceaniska vatten innan de påbörjar sin migration. Under migrationerna och i födoområdena i Nicaragua så fångas sköldpaddorna av fiskare. Den årliga överlevnadssannolikheten för vuxna honsoppsköldpaddor, uppskattad från märkningar och fångst, är lägre än för andra populationer. Soppsköldpaddspopulationens reproduktiva kapacitet kan uppehållas genom kortare interval mellan äggläggningssäsongerna. De kortare remigrationsintervalen kan vara en konsekvens av riklig tillgång på föda, frigjord pga historiska populationsminskningar.

Karettsköldpaddspopulationens äggläggning har minskat med uppskattningsvis 77% sedan 1956. Märkningar och satellitsändare visar att karettsköldpaddorna migrerar till korallrev i Nicaragua och Honduras efter äggläggningen. Genetisk analys antyder att karettsköldpaddorna också migrerar till Kuba, Puerto Rico och möjligtvis till mexikanska vatten.

Tortugueros havslädersköldpaddor är del av en stabil eller möjligvis svagt minskande regional population vars utsträckning är åtminstone från Honduras till Colombia. Efter äggläggningen migrerar havslädersköldpaddorna till den mexikanska gulfen och nordatlanten.

Tortugueros havssköldpaddors migrationer har långtgående konsekvenser för prioritetssättning vad gäller naturvård och för ekonomisk utveckling i de centralamerikanska kustbyarna. Konsekvenser för återhämtningsmål, fiske, turism och oljeletande, samte användandet av skyddsområden och internationella konventioner som mekanismer för att åstadkomma ett framgångsrikt omhändertagande beskrivs.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Biologiska institutionen
Handledare
  • Alerstam, Thomas, handledare
Tilldelningsdatum2005 dec. 14
Förlag
ISBN (tryckt)91-7105-229-1
StatusPublished - 2005

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2005-12-14
Time: 10:00
Place: Blå Hallen Ekologihuset Sölvegatan 37 223 62 Lund Sverige

External reviewer(s)

Name: Hays, Graeme
Title: Professor
Affiliation: Department of Biological Sciences, University of Wales Swansea

---
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Animal Ecology (Closed 2011) (011012001)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Migration of Sea Turtles from Caribbean Costa Rica: Implications for Management”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här