Migrationspolitik, välfärd och jämlikhet

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportPopulärvetenskap

Sammanfattning

Vad innebär värden och ideal som exempelvis jämlikhet, trygghet och personlig autonomi i migrationspolitiska frågor? Bör välfärdsstaten och jämlikheten inom landet prioriteras, vilket skulle motivera en mer restriktiv migrationspolitik? Eller bör global utjämning av individers säkerhet och livskvalitet prioriteras genom en öppnare migration? Politiker och engagerade medborgare har nytta av att bekanta sig med politisk-filosofiska resonemang kring denna fråga.
Originalspråksvenska
FörlagDelmi Swedish Delegation for Migration Research
Antal sidor4
Volym2020:6
ISBN (elektroniskt)978-91-88021-54-0
StatusPublished - 2020 juni 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Citera det här