Mild haemophilia in Sweden

C. Ekholm, E Mattson, Jan Astermark, Rolf Ljung, Erik Berntorp

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)90-90
TidskriftHaemophilia
Volym16
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

Citera det här