Miljöstraffrätt eller miljövänlig straffrätt - Kan lagen (2000: 1225) om straff för smuggling bidra till en bättre miljö? Några spörsmål om RH 2003:33 - ansvarsbefriande villfarelse att inte känna till regler om exportförbud av klorflourkarboner (CFC)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)479-491
TidskriftTidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland
Nummer3-4
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här