MIMO PID Tuning via Iterated LMI Restriction

Stephen Boyd, Martin Hast, Karl Johan Åström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

85 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”MIMO PID Tuning via Iterated LMI Restriction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap