MIMO PID Tuning via Iterated LMI Restriction

Stephen Boyd, Martin Hast, Karl Johan Åström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat