"Min tid ska komma" : Gustav Mahler i tvärvetenskaplig belysning

Ursula Geisler (redaktör), Henrik Rosengren (redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)Forskning

Sammanfattning

Mahler var under sin korta livstid en omstridd gestalt och hans musik har kämpat sig genom 1900-talets omvälvande historia för att idag utgöra en självklar del av
repertoaren hos orkestrar världen över. Mahlers karriärväg gick genom ett omstörtande och dynamiskt Centraleuropa och arvet efter Mahler skulle komma att präglas av politiska och estetiska rågångar med rötterna i hans egen tid. I denna antologi väljer författarna olika ingångar till Mahlers musik och hans samtid. Några belyser de miljöer och kretsar som formade hans liv och musik, andra sätter fokus på receptionen, mottagandet av hans musik under 1900-talet, särskilt i Sverige. En tredje ingång går via musiksociologisk forskning och intermediala perspektiv.
Originalspråksvenska
FörlagSekel Bokförlag
Antal sidor124
ISBN (tryckt)978-91-85767-85-4
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Musikvetenskap

Citera det här