Mind the Gap: The Space Between Coincidence and Colocation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)57-73
TidskriftJournal of Philosophical Logic
Volym51
Nummer1
Tidigt onlinedatum2021
DOI
StatusPublished - 2022

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Citera det här