”Mine lands blodh till tjienst”: en undersökning av Andreas Servius' bönbok "Någre Christilige och Catholische böner" av år 1593, med särskild hänsyn till dess förlagor, innehåll och funktion

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)79-106
TidskriftKyrkohistorisk årsskrift
Utgåva119
StatusPublished - 2019

Bibliografisk information

Artikeln undersöker följande verk:
Servius, Andreas. - Någre christilige och catholische böner, sammandragne och förswenskade, aff M. Andrea Seruio Gymnasij Nissensis pro tempore Philosophiæ professore. .. [Elektronisk resurs]. - 1593. Fulltext: https://weburn.kb.se/metadata/455/EOD_19375455.htm

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här