Mineral Crystal Thickness in Calcified Cartilage and Subchondral Bone in Healthy and Osteoarthritic Human Knees

Mikko A J Finnilä, Shuvashis Das Gupta, Mikael J Turunen, Iida Hellberg, Aleksandra Turkiewicz, Viviane Lutz-Bueno, Elin Folkesson, Mirko Holler, Neserin Ali, Velocity Hughes, Hanna Isaksson, Jon Tjörnstrand, Patrik Önnerfjord, Manuel Guizar-Sicairos, Simo Saarakkala, Martin Englund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mineral Crystal Thickness in Calcified Cartilage and Subchondral Bone in Healthy and Osteoarthritic Human Knees”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap