Minimization of the chromatic dispersion over a broad wavelength range in a single-mode optical fiber

Richard Lundin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Minimization of the chromatic dispersion over a broad wavelength range in a single-mode optical fiber”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Fysik och astronomi