Minimizing risk of hypomethylating agent failure in patients with higher-risk MDS and practical management recommendations.

Valeria Santini, Thomas Prebet, Pierre Fenaux, Norbert Gattermann, Lars Nilsson, Michael Pfeilstöcker, Paresh Vyas, Alan F List

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

    27 Citeringar (SciVal)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Minimizing risk of hypomethylating agent failure in patients with higher-risk MDS and practical management recommendations.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap