Minor alterations in the intestinal microbiota composition upon Rotavirus infection do not affect susceptibility to DSS colitis

Kedir Hussen Hamza, Emma Dunér, Isabel Ulmert, Armando Arias, Daniel Sorobetea, Katharina Lahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Minor alterations in the intestinal microbiota composition upon Rotavirus infection do not affect susceptibility to DSS colitis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap